domingo, 19 de diciembre de 2010

Els grans imperis segle XIX

’20 Idees clau
El procés. Quan va començar l’expansió imperialista? En quina època va tenir més intensitat?
Valora la importància dels diferents imperis. Quin era l’Imperi més important de l’època? Què en sabries dir? Quin era el segon imperi pel que fa a la grandària? Per què altres imperis van ser molt més petits?
Un fet important. Què es va acordar a la conferència de Berlín?
Els efectes internacionals. Quines consequüències va tenir l’imperialisme en la política internacional de l’època?
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
REFORÇ
L’espai
Calca el mapa dels imperis de l’any 1914.
a)      Quin era l’imperi més gran del segle XIX?
b)      En quins continents tenien possessions els imperis següents? Marca-ho
IMPERIS
Àfrica
Àsia
Amèrica
Oceania
Britànic
Francès
Espanyol
Alemany
Italià
Belga

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
AMPLIACIÓ -OPINA
Podem dir que avui dia els Estats Units són un imperi?
Marca les característiques que tenien els imperis europeus del segle XIX
      Territoris fora de les seves fronteres
      Gran poder militar
      Economia desenvolupada per a la seva època
      Població distribuïda per tot el món
     Domini cultural
·         Pensa en els Estats Units d’avui dia? Quina d’aquestes característiques té? Quines no?
·         Pensa i raona les preguntes
a)      Busca la paraula imperi en un diccionari. Per tal que hi hagi un imperi hi ha d’haver possessions de territoris?
b)      Per què creus que algunes persones opinen que els Estats Units practiquen un “imperialisme econòmic i cultural”? Què significa això? Hi estàs d’acord?

Les activitats d’Atenció a la Diversitat s’hauran d’entregar avans del final de la unitat