lunes, 3 de enero de 2011

descripció de l'evolució i la composició de la població

Descriu l’evolució i la composició de la població(PER ENTREGAR)

Països
1850
1880
1910
Regne Unit
51.085
73.273
68.941
Irlanda
164.004
71.603
29.855
Escandinàvia
1.589
65.657
48.267
Alemanya
78.896
84.638
31.283
Polònia
5
2.177
-
Rússia i Països Bàltics
31
5.014
186.792
Itàlia
431
13.354
215.737
EUROPA
308.323
348.691
926.291
Canadà
9.376
99.744
56.555
Altres països
52.281
8.822
58.724
TOTAL
369.980
457.257
1.041.570


Doc. 1 Origen dels immigrants que arribaven als Estats Units els anys 1850, 1880 i 1910
a)      Com va evolucionar la població nord-americana entre el 1790 i el 1920? Quantes vegades es va multiplicar?
b)      Com va evolucionar la població urbana?
c)       Quants immigrants van arribar als Estats Units el 1850? De quins països procedien? Anota’ls per ordre d’importància.
d)      Analitza també el nombre i la composició dels immigrants el 1880 i el 1910.
e)      Compara els resultats i interpreta els canvis. Quins països van aportar més immigrants al principi? I després?
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
REFORÇ: Explica què anomenem expansió per l’Oest americà.

No hay comentarios:

Publicar un comentario