lunes, 10 de enero de 2011

UD 8 Sessió 6 Analitza el mapa de l’expansió alemanya

L’expansió territorial de l’Alemanya nazi abans de la Segona Guerra Mundial
Analitza el mapa de l’expansió alemanya
·         Com havia quedat el territori d’Alemanya després de la Primera Guerra Mundial?
·         En quina data va començar l’expansió territorial de l’Alemanya nazi?
·         Quines zones va conquerir Alemanya entre el 1938 i el 1939?
·         Per què va triar aquests territoris? Amb quin tret de la ideologia nazi relaciones cada expansió: amb el rebuig del tractat de Versalles, amb el pangermanisme o amb la teoria de l’espai vital?

No hay comentarios:

Publicar un comentario