miércoles, 26 de enero de 2011

UD 13 Sessió 4 ACT "Els personatges"

2.- Els personatges
* Explica el paper històric dels personatges següents (cerca internet; citar fonts)
a) Yasser Arafat
b) Patrice Lumumba
c) Charles de Gaulle
d) Ahmed Sukarno
e) Ali Jinnah
f) Jawaharlal Nehru
g) Ho Chi Minh

No hay comentarios:

Publicar un comentario