miércoles, 5 de enero de 2011

UD 7 Sessió 3 Doc 2 Evolució territorial de l’URSS

Evolució territorial de l’URSS

2.- Evolució territorial de l’URSS
* En segon lloc, analitza l’organització territorial. Observa el document 2.-
a) L’URSS era una federació o un estat centralitzat? Argumenta la resposta.
b) Quines repúbliques formaven l’URSS al principi? I el 1924? I el 1929?

1 comentario: