viernes, 21 de enero de 2011

UD 12 Sessió 2 Anàlisi text: “Contrasta les visions dels nord-americans i els soviètics.

2.- Contrasta les visions dels nord-americans i els soviètics.


Doc 1 El punt de vista soviètic
[...] El resultat de l’última contesa, amb l’aixafament del feixisme, amb la pèrdua de les posicions mundials del capitalisme i amb l’enfortiment del moviment antifeixista ha estat la separació del sistema capitalista de tot un segell de països de l’Europa central i sud-oriental [...]
A mesura que ens allunyem del final de la contesa, més netament apareixen assenyalades les dues principals direccions de la política internacional de la postguerra, corresponents a la distribució de les forces polítiques en dos camps oposats: el camp imperialista i antidemocràtic, d’una banda, i el camp antiimperialista i democràtic, de l’altra. Els Estats Units representen el primer, amb l’ajuda d’Anglaterra i França.[...]
Les forces antiimperialistes i antifeixistes formen l’altre camp. L’URSS i els pobles de la nova democràcia en són el fonament. [...] Romania, Hongria, Finlàndia formen part d’aquest camp, al qual s’han afegit, a més, la Indoxina, el Vietnam i l’Índia. Egipte i Síria en són simpatitzants [...]
ANDREJ JDANOV, Discurs en la sessió inaugural del Kominform,
 Szklarska Poreba (Polònia), 22 de setembre de 1947Doc 2 El punt de vista occidental
En aquesta etapa de la història mundial gairebé totes les nacions han de triar entre maneres alternatives de vida. Molt sovint, la decisió no sol ser lliure [...].
Una d’aquestes maneres de viure es basa en la voluntat de la majoria i es distingeix per l’existència d’institucions lliures, un govern representatiu, eleccions  netes, garanties a la llibertat individual, llibertat de paraula i religió i el dret a viure sense opressió política.
L’altra es basa en la voluntat d’una minoria imposada mitjançant la força a la majoria. Descansa en el terror i l’opressió, en una premsa i una ràdio controlades, en eleccions fraudulentes i en la supressió de les llibertats individuals. Crec que la política dels Estats Units ha d’ajudar els pobles que lluiten contra les minories armades o contra les pressions exteriors que intenten jutjar-los. Crec que hem d’ajudar els pobles lliures a complir els seus propis destins de la manera que ells mateixos decideixin. Crec que la nostra ajuda ha de ser principalment econòmica i financera, que és essencial per a l’estabilitat econòmica i política.
Discurs del president TRUMAN davant el Congrés
dels Estats Units, Washington, 12 de març de 1947


Llegeix els documents 1 i 2. Resumeix les opinions de Jdanov i de Truman sobre els aspectes següents:
a)      Sistema d’aliances que es va imposar després de la Segona Guerra Mundial.
b)      Visió que té cada autor del seu bloc.
c)       Característiques del bloc contrari segons cada autor.
d)      Política preconitzada per cadascun dels dos autors.

No hay comentarios:

Publicar un comentario