martes, 18 de enero de 2011

UD 10 Sessió 5 Analitza unes eleccions

Analitza unes eleccions

Doc 1 Cartell de la CEDA per a les eleccions del 1933.
Doc 2 Cartell del Front Popular per a les eleccions del 1936.
Analitza el cartells propagandístics
a)      Observa el document 1. Com interpreta el cartell la possible victòria de l’esquerra? Quina actitud tenen les persones que hi surten?
b)      Observa el document 2. Qui és el personatge central del cartell? Què s’hi vol representar? Qui són els personatges que hi ha als seus peus? Què fan?
c)       Quins símbols destacaries en aquests cartells? Què es vol aconseguir usant-los?
d)      Creus que avui dia es continuen fent cartells propagandístics com aquests?

No hay comentarios:

Publicar un comentario