lunes, 10 de enero de 2011

UD 8 sessió 3 Analitza els motius del suport a Hitler

’15 Activitat Analitza els motius de suport a Hitler
1.- Analitza els motius del suport a Hitler


Membres del partit nazi fins al 1930 (%)
Membres del partit nazi el 1933 (%)
Població activa del Reich (%)
Obrers
Empleats
26,3
24
31,5
21
46,3
12,4
Artesans
Comerciants
Professionals liberals
8,5
7,6
2,8
7,9
6,9
2,8
9’6
Funcionaris
Docents
6,2
1,5
5,2
1,5
4,8
Pagesos
13,2
12,6
20,7
Altres
Jubilats
Mestresses de casa
Estudiants
3,4
1,9
3,6
1
3,7
1,7
4
1,2
6’2
Totals
129.569
849.009
100

1.- Origen dels membres del partit nazi.
* Analitza el document 1. Investiga l’origen social dels membres del partit nazi.
a) A quins grups socials pertanyia la majoria dels membres del partit nazi?
b) Quin percentatge de població activa eren obrers? Significaven un percentatge similar dels membres del partit nazi? Què significa això?
c) Fes una anàlisi semblant de la resta de grups socials del document 1.- Quins grups socials tenien un pes més gran en el partit que el que tenien en la societat? Quins tenien un pes més petit?
d) Per tant, quins grups van donar més suport a aquest partit? Com explicaries el seu suport al nazisme amb les dades que has estudiat a la unitat?
* Explica com va evolucionar l’afiliació al partit nazi.
a) Com va variar el nombre de membres entre el 1930 i el 1932?
b) Quins grups socials van augmentar la seva participació en el partit en aquest període?

2.- 3.- 4.- Un capitalista, un estudiant i un obrer expliquen per què van donar suport al partit nazi
Nosaltres, els Krupp, no som idealiste, sinó realistes. Pensàvem que Hitler ens donaria la possibilitat de tenir un desenvolupament sa. Nosaltres volíem un sistema que funcionés bé i que ens donés els mitjans per treballar tranqui·lament.
Declaracions de l’empresari Krupp en el procés de Nuremberg, 1946

Jo no vaig ser pressionat perquè m’adherís a les Joventuts Hitlerianes ni pel meu pare ni per ningú [...] Jo mateix vaig decidir fer-ho, simplement perquè tenia ganes de formar part d’una associació de joves en la qual pogués lluitar per un ideal nacionalista. Les Joventuts hitlerianes organitzaven campaments i excursions, i feien reunions de grup. Hi havia nois de tots els nivells socials, sobretot petitburgesos i obrers, i a més no es feia cap distinció de classe, cosa que m’agradava molt.
Entrevista a un antic membre del partit, 1960

La primavera del 1932, els nazis van fer les primeres temptatives per establir cèl·lules entre els obrers dels ferrocarrils. Ja hi havia bastants nazis entre els directoris, els tècnics i els oficinistes. Des del 1931, hi havia caps de servei que vetllaven perquè els obrers pertanyessin a les “camises brunes” gaudissin de privilegis [...] Al final de la primavera del 1932, tots els obrers socialistes van haver de firmar un paper que els retirava la titulació. [...] Finalment va arribar l’ordre: “S’hi ha d’inscriure [al sindicat nazi] o seran destituïts”
W. ALLEN, Un petit poble nazi (1930-1935), 1967


* Interpreta els documents 2.-, 3.-, 4.-
a) Qui són els que donen el seu testimoni?
b) alguns d’ells van donar suport al partit nazi per motius ideològics?
c) Qui són els que van donar suport al partir per interès?
d) Qui ho va fer com a conseqüència de les pressions?

5.- Evolució de l’atur i dels vots al partit nazi
Creus que el suport al nazisme va ser més gran entre les persones que van partir les conseqüències de la crisi dels anys trenta? Observa els documents 1.- i 5.- i analitza si corroboren la teva hipòtesi.

No hay comentarios:

Publicar un comentario