miércoles, 26 de enero de 2011

UD 13 Sessió 1 ACT Descriu l’espai i el temps

2.- Descriu l’espai i el temps
* En quins continents va tenir lloc la descolonització?
* Compara el mapa del procés de descolonització (1) amb el dels Imperis el 1914 (2). Escriu el nom dels nous països que van sorgir de cadascun dels imperis.


Àfrica
Àsia
Imperi BritànicDoc 1 El procés de descolonització

Doc 2 Els imperis el 1914

·         Analitza les etapes del procés. Escriu el nom dels països que van sorgir en cada etapa.


Àfrica
Àsia
Abans de 1950


Anys cinquanta


Anys seixanta


Després del 1970·         Calca el mapa 1 i escriu el nom dels països que van sorgir a l’Àfrica, l’Àsia i Oceania després de la colonització. (entrega últim dia)
·         Pinta cada país segons la metròpoli a la qual va pertànyer. (entrega últim dia)


No hay comentarios:

Publicar un comentario