viernes, 21 de enero de 2011

UD 12 Sessió 3 Analitza una política: el pla Marshall” ATT diversitat: Dinàmica de grups

Analitza una política: el pla Marshall” ATT diversitat: Dinàmica de grups


Doc 1 El pla Marshall
No necessito dir-los, senyors, que la situació mundial és molt greu [...]. En considerar el que calia per rehabilitar Europa, es van estimar correctament la pèrdua física de vida, la destrucció visible de ciutats, fàbriques, mines i ferrocarrils, però els darrers mesos s’ha fet palès que aquesta destrucció visible era probablement menys greu que la dislocació de tota l’economia europea[...].
[...] És lògic que els Estats Units facin tot el que tinguin a l’abast per ajudar a tornar a una salut econòmica normal en el món[...]. La nostra política no s’adreça contra cap país, ni cap doctrina, sinó contra la fam, la pobresa, la desesperació i el caos, el seu objectiu ha de ser tornar a la vida una economia operant en el món, de manera que permeti l’aparició de condicions polítiques i socials en què hi pugui haver institucions lliure[...]
Qualsevol govern que estigui disposat a ajudar en la tasca de recuperació trobarà, n’estic segur, plena cooperació del govern dels Estats Units [...].
[...] El paper d’aquest país ha de consistir en una ajuda amistosa en l’elaboració d’un programa europeu i un ulterior suport a aquest programa en la mesura que pugui ser convenient per a nosaltres fer-ho. El programa hauria de ser un programa combinat, acceptat per un bon nombre de nacions europees, si no per totes.
Discurs de GEORGE MARSHALL,
Universitat de Harvard,
6 de juny de 1947


Doc 2 Estats que van rebre ajuda econòmica del pla Marshall


Doc 3 Cartell francès a favor del pla Marshall

Doc 4 Cartell francès en contra del pla Marshall
Analitza una política: el pla Marshall
·         Determina’n les causes. Llegeix el document 1.
a)      Explica les raons que donava Marshall per donar ajuda econòmica a Europa.
b)      Quins objectius perseguia amb aquest pla?
c)       S’excloïa algun país, d’aquest pla?
·         Reconeix els països que es van beneficiar del pla. Observa el document 12.
a)      Fes una llista dels països que van rebre ajudes. Ordena’ls en ordre decreixent segons l’import de l’ajuda que cada país va rebre.
b)      Fes un quadre sinòptic i escriu en una columna els països que van rebre l’ajuda dels Estats Units i en una altra els que no en van rebre.
·         Elabora una hipòtesis. Explica per què alguns països europeus no van rebre ajuda econòmica nord-americana.
·         Tradueix tots dos cartells
·         Què destaca el cartell de suport al pla Marshall?
·         Qui va editar el cartell en contra del pla? Per què creus que s’hi oposava?

No hay comentarios:

Publicar un comentario