miércoles, 12 de enero de 2011

UD 9 Sessió 1 Activitat de motivació

Comentari de text

A l’alba d’avui ha començat la invasió
[...] Quatre mil grans vaixells i onze mil avions, utilitzats en les operacions inicials de desembarcament. Masses de paracaigudistes han estat llançades sobre la costa francesa.

Berlín, 6.- Amb el començament de la invasió [...] la Segona Guerra Mundial ha entrat en una fase decisiva. [...] Els angloamericans sembla que volen acceptar ara la trobada que fins ara pensaven poder evitar. Això demostra que el comandament alemany va veure la situació des d’un angle exacte i que la seva perfecta manera d’obrar [...] és inqüestionable [...]
Diari Ya, dimarts 6 de juny de 1944. Adaptat

Nota del dia. (Londres).- [...] Churchill ha declarat, en el seu discurs als Comuns, que les accions empreses al Canal de la Mànega constitueixen les primeres operacions de desembarcament de la sèrie d’aquest tipus que hem de fer al Continent europeu. Indubtablement, el fet que s’hagin de dur a terme operacions al Canal de la Mànega no vol dir que no se’n puguin fer en altres llocs. [...] En tot cas, un moment transcendental, possiblement decisiu, de la guerra ha començat. Es tracta de dur a terme un Dunkerke al revés [...] i no per una raó de revenja, sinó perquè la configuració geopolítica d’Europa imposa que en aquest lloc sigui guanyat o perdut el domini d’Europa.
La Vanguardia, 7 de juny de 1944.
Adaptat


·         Com es coneix en la història la notícia que transmeten aquests diaris?
·         Com va ser la invasió?
·         A quins personatges coneguts fa referència?
·         Quina diferència de visió tenen els diaris sobre l’esdeveniment?
·         Si no va ser un esdeveniment inesperat, per què no es va poder evitar?
·         Creus que la visió que podem tenir avui dia sobre el que va passar és la mateixa que tenien llavors?
·         Es veia la victòria com a segura, o era tan possible com la derrota?
·         Podries explicar com va acabar aquest episodi històric?

No hay comentarios:

Publicar un comentario