martes, 18 de enero de 2011

UD 11 Sessió 2 Anàlisi mapes

Anàlisi mapes

Doc 1 Juliol de 1936

Doc 2 Octubre de 1937

Doc 3 Agost de 1938
Doc 4 Febrer de 1939
Analitza l’evolució de la Guerra Civil per mitjà de mapes.
·         Quins territoris van quedar en mans de la República al començament de la insurrecció?
·         Al començament de la guerra, el territori en mans de cada bàndol es repartia de manera més o menys equitativa? Justifica la resposta.
·         De les grans ciutats espanyoles, quines van quedar en mans republicanes i quines en mans “nacionals” al principi de la guerra?
·         Quin dels dos bàndols no va perdre el territori a mesura que es desenvolupava el conflicte? A què creus que va ser degut?
·         Quines batalles importants van tenir lloc al voltant de la capital? I al front de l’est?
·         Quantes fases podries establir en la guerra? Explica breument el desenvolupament de cadascuna.
·         Quins va ser la situació de les illes espanyoles al llarg del conflicte? Quina illa va estar en mans republicanes fins al final?
·         Compara la situació que hi havia a mitjan 1938 amb la del principi de 1939.
a)      Quina zona havia canviat de bàndol?
b)      Quins van ser els últims territoris a caure en mans de l’exèrcit de Franco?

No hay comentarios:

Publicar un comentario