lunes, 3 de enero de 2011

Ud 5 Sessió 2 comentari caricatures polítiques

Activitat Punt 4
Comenta caricatures polítiques
Doc 1. Salustiano Olózaga busca pretendents al tron d’Espanya a París. Aquesta caricatura es va publicar a la revista satírica La Flaca, una de les més populars del segle XIX.
Analitza el document 1
a)      Què passa en aquesta escena? Qui es presenten com a candidats?
b)      Observa el candidat que apareix en primer lloc, que té dibuixada una flor de lis groga. Busca informació sobre aquesta flor. De quina família reial era el símbol?
c)       La persona qeu recull les sol·licituds és Salustiano Olózaga. Busca informació sobre aquest polític i explica per què apareix al dibuix.
d)      Situa el període històric. Per què el tron d’Espanya es llogava? Per tant, a quina època correspon la caricatura?
e)      Què creus que va voler expressar el caricaturista en fer el dibuix? Per què?

Doc. 2 “Senyors viatgers, al tren”. El desenvolupament de la llibertat de premsa en el segle XIX va afavorir l’aparició de revistes satíriques en què es publicaven caricatures. Aquestes caricatures eren una manera de criticar la política de l’època.
Analitza el document 2
a)      Què passa en aquesta escena? Qui marxa? Qui es queda? Què porten els personatges al cap?
b)      Titula la caricatura d’una altra manera i justifica l’elecció.

No hay comentarios:

Publicar un comentario