lunes, 10 de enero de 2011

UD 8 Sessió 5 Anàlisi Text “L’educació dels joves”

2.- Analitza l’ús polític de la cultura.

L’educació dels joves
És amb la joventut amb el que començaré la meva obra creadora, va dir Hitler. Nosaltres, els vells, estem gastats [...], ja no tenim instints salvatges. Nosaltres som fluixos, som sentimentals. Nosaltres portem el pes d’una història humiliant [...]. però, la meva esplèndida joventut! Quin material humà! Amb ells, podré construir un món nou.
La meva pedagogia és dura. Farem créixer una joventut davant la qual el món tremolarà.
Una joventut violenta, imperiosa, intrèpida, cruel [...] sobretot, que sigui atlètica: és el més important [...]
No vull cap educació intel·lectual. El saber no fa altra cosa que corrompre els joves.
H. RAUSCHNING, Hitler em va dir, 1940


·         Analitza la transmissió de valors per mitjà de l’educació.
a)      Llegeix el document 2.-. Per què era tan important la joventut per Hitler?
b)      Quins valors havia de transmetre l’educació? Et crida l’atenció? Per què creus que es considerava que aquests valors eren positius?
c)       Quins valors ha de transmetre el sistema educatiu, segons la teva opinió? Per què?

No hay comentarios:

Publicar un comentario