miércoles, 12 de enero de 2011

UD 9 Sessió 5 Anàlisi Gràfic i comentari de text

2.- Comenta un gràfic


Militars
Civils
%*
Polònia
320.000
5.500.000
14
URSS
7.500.000
10.000.000
12
Iugoslàvia
410.000
1.400.000
10
Alemanya
3.850.000
3.810.000
7
Japó
1.220.000
700.000
3
Països Baixos
10.000
200.000
2,5
Grècia
74.000
500.000
2,4
Xina
3.500.000
10.000.000
2,2
França
211.000
330.000
1,5
Regne Unit
245.000
150.000
1
Itàlia
230.000
150.000
1
Canadà
42.000
-
0,4
EUA
298.000
-
0,2

*Percentatge sobre la població de 1939
Doc. Les víctimes de la Segona Guerra Mundial
·         Analitza el document 2.- Quins països tenen un nombre més alt de pèrdues? Per què en alguns països hi ha més morts civils que militars?
3.- Examina els objectius i els mitjans de l’ONU

Carta de les Nacions Unides
Article 1
Els propòsits de les Nacions Unides són:
1.       Mantenir la pau i la seguretat internacionals, i [...] aconseguir per mitjans pacífics [...] l’ajustament de controvèrsies o situacions internacionals susceptibles de conduir a trencaments de la pau.
2.       Fomentar entre les nacions relacions d’amistat basades en el respecte al principi de la igualtat de drets i al de la lliure determinació dels pobles, i prendre altres mesures adequades per enfortir la pau universal.
3.       Establir la cooperació internacional en la solució de problemes internacionals de caràcter econòmic, social, cultural o humanitari, i en el desenvolupament i l’estímul del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals de tots, sense fer distinció per motius d’ètnia, sexe, idioma o religió.
[...]
Article 2
Per dur a terme els propòsits consignats en l’article 1, l’Organització i els seus membres actuaran d’acord amb els principis següents:
1.       L’organització està basada en el principi de la igualtat sobirana de tots els seus membres.


Llegeix el document 3
a)      De quin document es tracta? Què es funda per mitjà d’aquest document?
b)      En quin context cronològic internacional se situa el text?
c)       Quines són les idees principals del text?
d)      Analitza l’article 2. Creus que es contradiu amb el dret de veto que tenen alguns dels països membres? Raona la resposta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario