martes, 18 de enero de 2011

UD 11 Sessió 4 Analitza el text de l’Estatut.

2.- Analitza el text de l’Estatut.

Doc 1 L’Estatut d’autonomia de 1932
Art. 1. Catalunya és un Estat autònom dintre de la República Espanyola [...]
Art. 2 El poder de Catalunya emana del poble i el representa la Generalitat.
Art. 3 La Generalitat de Catalunya s’estén al territori que han format fins suara les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
Art. 5 La llengua catalana serà l’oficial a Catalunya, però en les relacions amb el govern de la República serà oficial la llengua castellana [...].
Art. 14 La Generalitat estarà integrada pel Parlament, el president de la Generalitat i el consell executiu [...]. El Parlament, que exercirà les funcions legislatives, serà elegit per un termini que no passi dels cinc anys, per sufragi universal, directe, assumeix la representació de Catalunya.
Text de l’Estatut de Núria. Adaptat


Llegeix el document 1
a)      Quines institucions formaven la Generalitat?
b)      Quines eren les llengües oficials?
c)       Quin territori governava la Generalitat?
d)      Com es considera Catalunya dins del marc de la República espanyola?
e)      Com s’havien d’escollir les institucions de la Generalitat?
f)       Quina funció tenia el president de la Generalitat?
3.- reflexiona sobre l’obra de la Generalitat republicana.

Doc 2 Cartell que representa la divisió comarcal establerta per la Generalitat republicana.
·         Observa els documents 42 i 43.
a)      Com estava organitzat el territori quan es va constituir la Generalitat?
b)      Com va organitzar el territori la Generalitat?
c)       Quantes comarques hi havia? Quantes n’hi ha actualment?
d)      Assenyala altres aspecte de l’obra de la Generalitat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario